Ayahuasca

De kerkers van de Ziel

kerkers van de Ziel

Tijdens een reis met Ayahuasca kun je geconfronteerd worden met beelden en gevoelens die je diep raken. Sommige hiervan brengen prachtige inzichten en een gevoel van liefde en euforie met zich mee. Woorden schieten vaak tekort omdat het gevoel zo overweldigend is en het je raakt tot in het diepste van je kern, jouw Ziel. Andere beelden kunnen echter ook als beangstigend of verdrietig ervaren worden. De plek waar je deze beelden tegenkomt, omschrijf ik als de kerkers van de Ziel.

Vanuit deze kerkers kunnen allerlei beelden of negatieve gevoelens naar boven komen. Dit kan als confronterend en onplezierig ervaren worden. Toch zijn deze beelden er niet voor niets en mag je dankbaar zijn dat dit aangeraakt wordt. In deze kerkers zitten namelijk alle projecties en angsten opgeslagen waar je in je leven vanuit je Ziel mee geconfronteerd wordt. Deze angsten en emoties zorgen ervoor dat je minder vrij bent om je leven in te richten zoals je het vanuit je diepste kern zou willen. Angsten belemmeren je daarnaast om te groeien in je bewustzijn en zijn funest wanneer je met creativiteit jouw leven vanuit je hart en met liefde vorm wil geven.

Tijdens je reis met Ayahuasca verleg je de grenzen van je perceptie en word je in contact gebracht met je Ziel. Deze bijzondere ervaring zorgt ervoor dat je in je reis meer toeschouwer bent. Hierdoor zit je minder “gevangen” in de angst of emotie maar snap je wel het inzicht en de essentie hiervan. Je kunt hierbij terecht komen in het donkere gedeelte van je Ziel, wat ik omschrijf als de kerkers van de Ziel. In deze kerkers kom je jouw innerlijke demonen tegen die te koppelen zijn aan een angst of emotie. Deze innerlijke demonen zijn ook een onderdeel van jou.

De Ayahuasca kan er tevens voor zorgen dat je in deze kerkers van de Ziel een (grote) schoonmaak mag ondergaan. Angsten en emoties kunnen je op een dermate manier afremmen en ervoor zorgen dat je niet de koers in je leven vaart die je eigenlijk zou willen. Wanneer het de tijd is om in positieve zin te transformeren en je leven in te richten, dan kan een reiniging in de kerkers van de Ziel je enorm ondersteunen. Tijdens je reis met Ayahuasca vindt er dan een letterlijk proces van loslaten en overgave plaats.

Een ervaring van een reiziger die een ceremonie bij mij onderging en in de kerkers van haar Ziel één van haar innerlijke demonen tegenkwam, benoem ik als voorbeeld. Deze dame zag in haar reis een enorme krokodil die haar veel angst bezorgde en maar niet weg wilde gaan. Toen zij uiteindelijk contact met de krokodil durfde te maken bleek het een krokodillenpak te zijn waarbij er een rits openging en er een man uitstapte die een prachtige boodschap voor haar had. Door contact te maken met de angst kon ze de liefdevolle les die erachter zat begrijpen. Aansluitend volgde er een proces van loslaten en werd de angst geen blokkade maar een drive.

Achter veel angsten schuilt een kwaliteit. Wanneer de angst en de les die erachter zit wordt begrepen, ontstaat er een ruimte. Deze ruimte heb je nodig om beter in verbinding te komen met je kwaliteiten vanuit jouw uniekheid en passie. Veelal is er een contrast tussen je passionele kwaliteiten en de aangeleerde kwaliteiten. De aangeleerde kwaliteiten hebben te maken met verwachtingen die je vanuit jouw opvoeding en studie hebt meegekregen. Passionele kwaliteiten zijn gevoed vanuit je hart en brengen veel meer vreugde, liefde en positieve energie met zich mee.

Wanneer je in de kerkers van de Ziel terecht komt, krijg je de mogelijkheid om te transformeren en ontvang je een flinke duw in de goede richting om angsten en de beperking die hierachter zit los te laten. Het is tijd om met passie je leven te veranderen en keuzes te maken die passen bij jouw transformatie en verdere groei. Vrij om je hart te volgen en vrij om uit het systeem van angst te stappen.

Over de auteur

Xander

Xander

Mijn naam is Xander van der Zijden en ik heb Lo Rig opgezet met het doel mensen te ondersteunen in hun proces en (spirituele) reis naar zelf-ontdekking. We leven in een fascinerende tijd op onze planeet waarbij er een enorm veranderingsproces bezig is. Steeds meer mensen worden bewuster van de betekenis van het leven. We komen steeds meer tot de ontdekking dat we veel meer zijn dan een machine die zich voortplant. Ons leven op onze relatief kleine aardbol zit vol uitdagingen binnen het grote universum.

We bevinden ons in een knotsgekke tijd waarin we via het internet met de hele wereld in verbinding staan. Er is een collectief ontwaken gaande, waarbij machten, wetten en geld een andere waarde krijgen. Het systeem dat deze zaken aanstuurt, is ook aan het veranderen.

Mijn doel is om mensen inzichten te geven en hen te begeleiden in het verkrijgen van antwoorden op hun eigen levensvragen. Door deze inzichten staan we meer in contact met onszelf en alles in en om ons heen. Het ego neemt af waardoor we vanuit de dienende sfeer keuzes maken en ons leven inrichten.

Mijn eigen leven is tot dusver een zeer boeiende reis geweest waarin ik ontzettend veel heb mogen leren. De laatste jaren heb ik heel veel tijd besteed aan het maken van innerlijke (trance) reizen. Dit heeft een explosie aan ontwikkelingen in mijn bewustzijn teweeg gebracht. Met als gevolg dat mijn gevoelsleven en uiteraard mijn praktische leven enorm is veranderd. Tevens ben ik veel beter in staat om in de tegenwoordige tijd (het NU) te leven en me geen zorgen te maken over mijn verleden of toekomst. Het leven komt zoals het komt en is één grote creatie van lessen en ontwikkelingen. Ik probeer zo min mogelijk in beperkingen te denken en heb als filosofie dat alles mogelijk is totdat het tegendeel is bewezen.

Ik ben niet verbonden aan een religie of godsdienst. Wel voel ik een sterke connectie met bepaalde oosterse vormen van religie die staan voor liefde, mededogen en respect. Hierin wordt onze eigen innerlijke waarheid gevormd door contact te zoeken met de God (ons bewustzijn) in ons. Respect hebben voor elkaar en van elkaars ervaring willen leren, is iets wat hard nodig is in onze samenleving.

Ik vind het een voorrecht om anderen te ondersteunen in het vinden van hun eigen waarheid en geniet iedere dag van de prachtige inzichten die het leven te bieden heeft.

Wellicht tot ziens,

Xander van der Zijden