Bewust leven

De terugkeer van ethiek voor het jaar 2018

terugkeer van de ethiek

De terugkeer van ethiek voor het jaar 2018.

Een nieuw kalenderjaar gaat van start waarbij we het ‘oude’ achterlaten en met frisse zin een nieuw begin en jaar inluiden.

In 2018 staat voor mij de terugkeer van de ethiek centraal. Het besef van ethiek zorgt voor meer verbinding tussen mens, dier en natuur. Ethiek creëert harmonie binnen deze drie-eenheid. De mens speelt hierin een cruciale rol vanwege zijn consumptiegedrag.

Je kunt ethiek voor de mens omschrijven als een gewetensaspect dat (zelf)verbetering tot doel heeft. Zodra men inziet dat alles wat men doet gevolgen heeft, ontstaat er meer bewustzijn en is zelfverbetering mogelijk. De manier van consumeren speelt hierbij een belangrijke rol. De politiek en het bedrijfsleven zijn vooral bezig met economische groei die gericht is op de toename van consumptie waardoor de ethiek in veel gevallen ver te zoeken is omdat efficiency, commercieel belang en gerichte marketing de boventoon voeren. We raken hierdoor verder verwijderd van de harmonie tussen mens, dier en natuur. Echter dit contact is juist zo hard nodig voor onszelf maar ook voor de generaties na ons. Ethiek is ook duurzaam leren leven door duurzaam te (leren) consumeren.

Met regelmaat maak ik tijdens mijn (zakelijke) activiteiten mee dat er veel goede bedoelingen bij mensen zijn om de manier van leven in positieve zin, met meer ethiek, te veranderen. Ook is er een deel dat moeite heeft om patronen en dus de manier van leven te veranderen. Realiseer je dat voor ieder mens het leven een tijdelijke reis is waarbij we het voorrecht hebben om te ervaren wat onvoorwaardelijke liefde is. Dit is het ultieme doel voor ieder mens. Niets meer en niets minder! Leven volgens ethiek is een weg naar onvoorwaardelijke liefde. Je hebt op ieder moment de keus om anders, met meer ethiek, bezieling en in harmonie te leven. Niet een klein beetje om het geweten te sussen maar met volle overgave zodat je leven kleur en betekenis krijgt.

Zodra je met ethiek leeft, ben je een inspiratiebron voor anderen. Met alles wat je doet, plant je een zaadje en geef je anderen een fijn gevoel. Je verkondigt keer op keer jouw boodschap vanuit onvoorwaardelijke liefde. Ieder mens draagt, al is het soms goed verborgen, onvoorwaardelijke liefde in zich. Dit is geen emotie maar een totstandkoming van de ultieme connectie met universele energie. Dit is de aanwezige energie tussen mens, dier en natuur. Zodra er harmonie ontstaat in de drie-eenheid, kun je vanuit onvoorwaardelijke liefde meebewegen en vertegenwoordig je met jouw manifestatie de universele energie.

Een wereld met ethiek zorgt voor echte saamhorigheid waarbij er sprake is van een samenleving met onderling respect voor etnische-, culturele- en sociale verschillen. We beschouwen de natuur niet als een vanzelfsprekendheid en stemmen de manier van consumeren af op duurzaamheid. Ook de positie van dieren verandert door het besef dat een dier niet ondergeschikt is aan de mens. Ook hierbij speelt consumptie een belangrijke rol.

Distantieer je van alles wat niet bijdraagt aan ethisch handelen. Ieder weldenkend mens kan voor zichzelf beslissen wat de gevolgen zijn van het eigen handelen. Alles wat je doet, heeft een oorzaak en dus ook een gevolg. Niet alleen nu maar ook in de toekomstige levensfases. Ik wens je een mooi nieuw jaar toe vol inspiratie, liefde en ethiek.

Leef met ethiek om te ervaren wat onvoorwaardelijke liefde is.

Over de auteur

Xander

Xander

Mijn naam is Xander van der Zijden en ik heb Lo Rig opgezet met het doel mensen te ondersteunen in hun proces en (spirituele) reis naar zelf-ontdekking. We leven in een fascinerende tijd op onze planeet waarbij er een enorm veranderingsproces bezig is. Steeds meer mensen worden bewuster van de betekenis van het leven. We komen steeds meer tot de ontdekking dat we veel meer zijn dan een machine die zich voortplant. Ons leven op onze relatief kleine aardbol zit vol uitdagingen binnen het grote universum.

We bevinden ons in een knotsgekke tijd waarin we via het internet met de hele wereld in verbinding staan. Er is een collectief ontwaken gaande, waarbij machten, wetten en geld een andere waarde krijgen. Het systeem dat deze zaken aanstuurt, is ook aan het veranderen.

Mijn doel is om mensen inzichten te geven en hen te begeleiden in het verkrijgen van antwoorden op hun eigen levensvragen. Door deze inzichten staan we meer in contact met onszelf en alles in en om ons heen. Het ego neemt af waardoor we vanuit de dienende sfeer keuzes maken en ons leven inrichten.

Mijn eigen leven is tot dusver een zeer boeiende reis geweest waarin ik ontzettend veel heb mogen leren. De laatste jaren heb ik heel veel tijd besteed aan het maken van innerlijke (trance) reizen. Dit heeft een explosie aan ontwikkelingen in mijn bewustzijn teweeg gebracht. Met als gevolg dat mijn gevoelsleven en uiteraard mijn praktische leven enorm is veranderd. Tevens ben ik veel beter in staat om in de tegenwoordige tijd (het NU) te leven en me geen zorgen te maken over mijn verleden of toekomst. Het leven komt zoals het komt en is één grote creatie van lessen en ontwikkelingen. Ik probeer zo min mogelijk in beperkingen te denken en heb als filosofie dat alles mogelijk is totdat het tegendeel is bewezen.

Ik ben niet verbonden aan een religie of godsdienst. Wel voel ik een sterke connectie met bepaalde oosterse vormen van religie die staan voor liefde, mededogen en respect. Hierin wordt onze eigen innerlijke waarheid gevormd door contact te zoeken met de God (ons bewustzijn) in ons. Respect hebben voor elkaar en van elkaars ervaring willen leren, is iets wat hard nodig is in onze samenleving.

Ik vind het een voorrecht om anderen te ondersteunen in het vinden van hun eigen waarheid en geniet iedere dag van de prachtige inzichten die het leven te bieden heeft.

Wellicht tot ziens,

Xander van der Zijden