Bewust leven

De vermoorde onschuld

image-2017-10-04

De vermoorde onschuld!

Recent, op het moment van dit schrijven precies drie maanden geleden, ben ik vader geworden.

Vanzelfsprekend smelt ik, net als alle kersverse ouders, van de eerste lachjes die mijn zoontje op zijn gezichtje tovert. Het laat mij zien wat oprechte onschuld is wanneer twee waarachtige kleine oogjes mij aankijken en me diep weten te raken. Wat ik zie is de onschuldige blik van een kind dat zonder enige conditionering de puurheid van het leven uitstraalt en dat in een oogopslag.

Stel je eens voor dat onschuld blijft bestaan. Wat gebeurt er met de gecreëerde werkelijkheid waarin we leven? Een werkelijkheid waarin we stelselmatig de ogen sluiten omdat we geen uitweg (willen) zien.

We leren een kind zijn onschuld af door ‘informatie te dumpen’ middels het onderwijssysteem als voorbeeld. Dit dient als voedingsbron voor de financieel economische gevangenis waarin we als volwassenen systematisch ‘vast’ zitten. De vele cellen in de gevangenis zijn de verschillende (bedrijfsmatige)systemen die dienen als voedingsbron. We investeren kostbare tijd in deze systemen met inzet of arbeid. Het gaat te ver om alle systemen te benoemen maar ieder weldenkend mens kan inzien wat zijn bijdrage is bij het in standhouden van deze systemen.

We projecteren op kinderen middels (religieuze) overtuigingen omdat we van mening zijn hier goed aan te doen. Het zijn de ouders, opvoeders en volwassenen die in moeten gaan zien wat hun bijdrage is aan het vermoorden van de onschuld van een kind. We moeten de manier van opvoeden rigoureus veranderen om de onschuld van een kind te bewaken. Het is tenslotte de kweekvijver van de toekomst! Ieder mens kan stoppen met investeren in systemen en patronen die bijdragen aan het vermoorden van de onschuld (van een kind). Mogelijk komt dit confronterend over maar veel mensen tonen (uitgesteld) gedrag waar werkelijk niemand iets aan heeft.

Bij behoud van onschuld is er ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van aangeboren talent dat de kwaliteit van het leven bepaalt. Dit aangeboren talent vormt de connectie met scheppende (creatie) krachten. Er is inzicht en juiste begeleiding nodig om het aangeboren talent van een kind te ontwikkelen. Inzicht is het tegenovergestelde van het overdragen en projecteren van tweedehands kennis, hetgeen we hoofdzakelijk via het onderwijssysteem doen. Bij inzicht weeg je diverse informatiestromen tegen elkaar af. Hierdoor ontstaat er logica en komt er ruimte voor het vormen van individualiteit en ‘eigen’ waarheid bij een kind. Bij juiste begeleiding dient een ouder zijn kind, zonder oordelen middels eigen overtuigingen, te begeleiden in het vormen van de waarheid.

Naast het onderwijssysteem is er nog een andere grote boosdoener bij het vermoorden van onschuld van een kind. Dit is het geval bij de projectie van religieuze overtuigingen binnen een geloofssysteem. Wat we eigenlijk doen, is door middel van het opleggen van regels, een kind zijn vrijheid (en onschuld) ontnemen. Dit zorgt ervoor dat hij al snel ‘gevangen’ zit in een door anderen opgelegde en gecreëerde werkelijkheid met alle gevolgen van dien. Hoe strenger de regels des te hoger het risico is, dat een ‘kind’ op latere leeftijd, al dan niet op een agressieve manier, uit de ‘mentale opgelegde gevangenis’ zal willen ontsnappen. Hij zal hierdoor ook beïnvloedbaar zijn voor radicalisering omdat hij middels overtuigingen mentaal vastzit. Het zijn de ouders van het kind die, vaak onbewust, aan de wieg staan bij de oorzaak van deze problemen.

Het ouderschap zie ik als een bijzondere taak waarbij we de ongelofelijke creatie van het leven zelf mogen ervaren. Als ouder zijn we slechts de begeleider van onze kinderen. Het is mijn hoogste doel om de onschuld van ‘mijn’ zoontje niet te laten beïnvloeden door systemen waar ik vanaf mijn kindertijd mee te maken heb gehad. Toch zal ook hij beïnvloed worden door zijn omgeving en zo zijn levenspad bewandelen. Een periode mag ik zijn hand vasthouden om hem (onbevangen) te begeleiden. Het in standhouden van de onschuld zie ik als mijn hoofdtaak. Ik hoop dat vele anderen met mij dit pad volgen.

Over de auteur

Xander

Xander

Mijn naam is Xander van der Zijden en ik heb Lo Rig opgezet met het doel mensen te ondersteunen in hun proces en (spirituele) reis naar zelf-ontdekking. We leven in een fascinerende tijd op onze planeet waarbij er een enorm veranderingsproces bezig is. Steeds meer mensen worden bewuster van de betekenis van het leven. We komen steeds meer tot de ontdekking dat we veel meer zijn dan een machine die zich voortplant. Ons leven op onze relatief kleine aardbol zit vol uitdagingen binnen het grote universum.

We bevinden ons in een knotsgekke tijd waarin we via het internet met de hele wereld in verbinding staan. Er is een collectief ontwaken gaande, waarbij machten, wetten en geld een andere waarde krijgen. Het systeem dat deze zaken aanstuurt, is ook aan het veranderen.

Mijn doel is om mensen inzichten te geven en hen te begeleiden in het verkrijgen van antwoorden op hun eigen levensvragen. Door deze inzichten staan we meer in contact met onszelf en alles in en om ons heen. Het ego neemt af waardoor we vanuit de dienende sfeer keuzes maken en ons leven inrichten.

Mijn eigen leven is tot dusver een zeer boeiende reis geweest waarin ik ontzettend veel heb mogen leren. De laatste jaren heb ik heel veel tijd besteed aan het maken van innerlijke (trance) reizen. Dit heeft een explosie aan ontwikkelingen in mijn bewustzijn teweeg gebracht. Met als gevolg dat mijn gevoelsleven en uiteraard mijn praktische leven enorm is veranderd. Tevens ben ik veel beter in staat om in de tegenwoordige tijd (het NU) te leven en me geen zorgen te maken over mijn verleden of toekomst. Het leven komt zoals het komt en is één grote creatie van lessen en ontwikkelingen. Ik probeer zo min mogelijk in beperkingen te denken en heb als filosofie dat alles mogelijk is totdat het tegendeel is bewezen.

Ik ben niet verbonden aan een religie of godsdienst. Wel voel ik een sterke connectie met bepaalde oosterse vormen van religie die staan voor liefde, mededogen en respect. Hierin wordt onze eigen innerlijke waarheid gevormd door contact te zoeken met de God (ons bewustzijn) in ons. Respect hebben voor elkaar en van elkaars ervaring willen leren, is iets wat hard nodig is in onze samenleving.

Ik vind het een voorrecht om anderen te ondersteunen in het vinden van hun eigen waarheid en geniet iedere dag van de prachtige inzichten die het leven te bieden heeft.

Wellicht tot ziens,

Xander van der Zijden