Bewust leven

Empathie

empathie

Iemand met empathie beschikt over een goed ontwikkeld inlevingsvermogen.

Hij is in staat om zich op een makkelijke manier te identificeren met anderen waardoor hij als toegankelijk en plezierig in de omgang ervaren zal worden.

In onze individualistisch ingerichte (westerse) maatschappij zijn mensen met empathie een schaars goed. Hierdoor heerst het egoïsme en zijn er grote verschillen tussen mensen onderling.

Met rassen, culturen, nationaliteiten, religie, sociale klasse en persoonlijke titels onderscheiden wij ons ten opzichte van anderen. We zijn individualistisch gevormd doordat we vol zitten met dogma’s met als gevolg dat er weinig ruimte en begrip is om ons in te leven in de denk -en leefwijze van anderen. Onze emotionele intelligentie is hierdoor in (zeer) beperkte mate ontwikkeld. De hoogte van je emotionele intelligentie bepaalt in grote mate de groei van je bewustzijn.

Empathie betekent dat je geen onderscheid maakt tussen jou en anderen. Mensen met weinig empathie schieten direct in de verdediging of in de aanval. Er is weinig tot geen begrip voor de mening of leefwijze van anderen. Met alle gevolgen van dien.

Probeer het negatieve beeld dat in jou is gecreëerd om te zetten naar iets positiefs. Denk niet meer in onderscheid en beschouw je medemens als gelijkwaardig. Wees leergierig en toon empathie in je communicatie.

Haat, onverdraagzaamheid en (verbaal) geweld komt voort uit egoïsme. Ons ego wordt veelvuldig (onbewust) gemanipuleerd op veel verschillende manieren via marketing en media. Zolang de mens individualistisch is ingesteld, zal hij over weinig empathie beschikken met onderling botsende ego’s tot gevolg.

Het is interessant om voor jezelf te onderzoeken waarom je in bepaalde situaties weinig begrip kunt opbrengen voor anderen. Beschik je over empathie voor ieder ander mens, los van de achtergrond, of ben je bevooroordeeld? Op welke manier is je denk -en leefwijze gevormd door je omgeving en ben je in staat om er los van te komen?

Een mens met een goed ontwikkelde emotionele intelligentie beschikt over empathie en laat zich niet leiden door negatieve emoties van anderen.

Een mens met empathie is een bewust mens.

Over de auteur

Xander

Xander

Mijn naam is Xander van der Zijden en ik heb Lo Rig opgezet met het doel mensen te ondersteunen in hun proces en (spirituele) reis naar zelf-ontdekking. We leven in een fascinerende tijd op onze planeet waarbij er een enorm veranderingsproces bezig is. Steeds meer mensen worden bewuster van de betekenis van het leven. We komen steeds meer tot de ontdekking dat we veel meer zijn dan een machine die zich voortplant. Ons leven op onze relatief kleine aardbol zit vol uitdagingen binnen het grote universum.

We bevinden ons in een knotsgekke tijd waarin we via het internet met de hele wereld in verbinding staan. Er is een collectief ontwaken gaande, waarbij machten, wetten en geld een andere waarde krijgen. Het systeem dat deze zaken aanstuurt, is ook aan het veranderen.

Mijn doel is om mensen inzichten te geven en hen te begeleiden in het verkrijgen van antwoorden op hun eigen levensvragen. Door deze inzichten staan we meer in contact met onszelf en alles in en om ons heen. Het ego neemt af waardoor we vanuit de dienende sfeer keuzes maken en ons leven inrichten.

Mijn eigen leven is tot dusver een zeer boeiende reis geweest waarin ik ontzettend veel heb mogen leren. De laatste jaren heb ik heel veel tijd besteed aan het maken van innerlijke (trance) reizen. Dit heeft een explosie aan ontwikkelingen in mijn bewustzijn teweeg gebracht. Met als gevolg dat mijn gevoelsleven en uiteraard mijn praktische leven enorm is veranderd. Tevens ben ik veel beter in staat om in de tegenwoordige tijd (het NU) te leven en me geen zorgen te maken over mijn verleden of toekomst. Het leven komt zoals het komt en is één grote creatie van lessen en ontwikkelingen. Ik probeer zo min mogelijk in beperkingen te denken en heb als filosofie dat alles mogelijk is totdat het tegendeel is bewezen.

Ik ben niet verbonden aan een religie of godsdienst. Wel voel ik een sterke connectie met bepaalde oosterse vormen van religie die staan voor liefde, mededogen en respect. Hierin wordt onze eigen innerlijke waarheid gevormd door contact te zoeken met de God (ons bewustzijn) in ons. Respect hebben voor elkaar en van elkaars ervaring willen leren, is iets wat hard nodig is in onze samenleving.

Ik vind het een voorrecht om anderen te ondersteunen in het vinden van hun eigen waarheid en geniet iedere dag van de prachtige inzichten die het leven te bieden heeft.

Wellicht tot ziens,

Xander van der Zijden