Spiritualiteit

De mens die God schiep

de-mens-die-god-schiep

God schiep de mens is een veel gehoord gezegde.

Hoe meer ik mij verdiep in het thema God des te meer ik tot de conclusie kom dat niet God de mens schiep maar de mens God schiep. De mens heeft God nodig uit eigen belang om te kunnen verklaren dat er, vanuit menselijk oogpunt, iets of iemand is die over hen waakt. In vele situaties bedankt men God voor het ‘toeval’ dat hen overkomt en telt men de zegeningen. Een menselijk beeld van God dat in veel gevallen gebaseerd is op angst voor het onbekende.

We willen maar al te graag met het idee leven dat we verlost worden van onze zonden wanneer we ons houden aan de regels van God. Hiermee is ons bedje gespreid op het moment van overlijden. Het is nogal arrogant om te denken dat God het beste met ons voorheeft. Laat staan dat God überhaupt geïnteresseerd is in wat mensen onderling elkaar aandoen. Het is de mens die dit beeld van God, uit eigen belang, heeft gevormd.

Ieder menselijk beeld dat wordt aangemerkt als God is een poging om de mens ergens van te overtuigen. Hierbij is er niet altijd sprake van kwade opzet maar in veel gevallen is het menselijke beeld van God niets anders dan afleiding. De beeldspraak in de heilige geschriften dwalen af van de essentie. Het gaat helemaal niet om de mens maar om een veel groter, universeel beeld dat is gevoed door natuurlijke en universele wetten. Waarbij de mens slechts een onderdeel hiervan is.

De afscheiding van de ware God, de Creator van de natuur, bevestigt de afscheiding van de mens ten opzichte van de natuur. Onze persoonlijke en innerlijke problematiek heeft het beeld van God ook persoonlijk gemaakt. De focus van de mens ligt hierdoor op zijn medemens in plaats van op de harmonie binnen de natuur met al zijn pracht en praal.

We beschouwen de natuur als een vanzelfsprekendheid, een gift om de mens te dienen in zijn bestaan. Het omgekeerde is echter van toepassing waarbij wij slechts een beperkt onderdeel zijn van de wetten van de natuur. Het is de mens die ondergeschikt is aan het natuurlijke fenomeen waarbinnen wij ons bevinden.

Het zou de mens dienen als hij zijn beeld van God uit het persoonlijke haalt en deze richt op de vorming en behoud van de natuur met zijn organische wetten. Daarnaast dient hij te zich te gaan realiseren dat we onderdeel zijn van een groter harmonisch geheel binnen het universum. We leven in een zonnestelsel en alles draait letterlijk en figuurlijk om de Zon. Deze lichtbron voorziet ons van (levens)energie en is dan ook de Zon van God. Zonder deze scheppende Zon is er geen leven mogelijk op aarde. Hier kan geen persoonlijke God tegenop. Eerbied je de Zon, dan eerbied je ook al het leven dat deze lichtbron mogelijk maakt vanuit het natuurlijke proces. Je medemens, planten, dieren en mineralen zijn allemaal (voeding)bronnen die mogelijk zijn gemaakt door de Zon. De Zon van God.

De vele natuurlijke wetten die door mensen worden overtreden zijn niet alleen een bevestiging van de afscheiding tussen mens en natuur maar zorgen ook voor een natuurlijke disbalans. Het bestaansrecht van de mens komt hiermee in gevaar. De natuurlijke wetten zullen steeds meer in werking komen bij blijvende overtreding door de mens. Het is een kwestie van oorzaak-gevolg met als doel de natuurlijke balans te herstellen. Harmonie tussen mens en natuur zorgt voor harmonie tussen alle levensvormen die onderdeel uitmaken van dezelfde schepping. Deze is geschreven door de Creator van de natuur, oftewel God.

Over de auteur

Xander

Xander

Mijn naam is Xander van der Zijden en ik heb Lo Rig opgezet met het doel mensen te ondersteunen in hun proces en (spirituele) reis naar zelf-ontdekking. We leven in een fascinerende tijd op onze planeet waarbij er een enorm veranderingsproces bezig is. Steeds meer mensen worden bewuster van de betekenis van het leven. We komen steeds meer tot de ontdekking dat we veel meer zijn dan een machine die zich voortplant. Ons leven op onze relatief kleine aardbol zit vol uitdagingen binnen het grote universum.

We bevinden ons in een knotsgekke tijd waarin we via het internet met de hele wereld in verbinding staan. Er is een collectief ontwaken gaande, waarbij machten, wetten en geld een andere waarde krijgen. Het systeem dat deze zaken aanstuurt, is ook aan het veranderen.

Mijn doel is om mensen inzichten te geven en hen te begeleiden in het verkrijgen van antwoorden op hun eigen levensvragen. Door deze inzichten staan we meer in contact met onszelf en alles in en om ons heen. Het ego neemt af waardoor we vanuit de dienende sfeer keuzes maken en ons leven inrichten.

Mijn eigen leven is tot dusver een zeer boeiende reis geweest waarin ik ontzettend veel heb mogen leren. De laatste jaren heb ik heel veel tijd besteed aan het maken van innerlijke (trance) reizen. Dit heeft een explosie aan ontwikkelingen in mijn bewustzijn teweeg gebracht. Met als gevolg dat mijn gevoelsleven en uiteraard mijn praktische leven enorm is veranderd. Tevens ben ik veel beter in staat om in de tegenwoordige tijd (het NU) te leven en me geen zorgen te maken over mijn verleden of toekomst. Het leven komt zoals het komt en is één grote creatie van lessen en ontwikkelingen. Ik probeer zo min mogelijk in beperkingen te denken en heb als filosofie dat alles mogelijk is totdat het tegendeel is bewezen.

Ik ben niet verbonden aan een religie of godsdienst. Wel voel ik een sterke connectie met bepaalde oosterse vormen van religie die staan voor liefde, mededogen en respect. Hierin wordt onze eigen innerlijke waarheid gevormd door contact te zoeken met de God (ons bewustzijn) in ons. Respect hebben voor elkaar en van elkaars ervaring willen leren, is iets wat hard nodig is in onze samenleving.

Ik vind het een voorrecht om anderen te ondersteunen in het vinden van hun eigen waarheid en geniet iedere dag van de prachtige inzichten die het leven te bieden heeft.

Wellicht tot ziens,

Xander van der Zijden