Spiritualiteit

De wereld van de multidimensionale illusie

image-2017-07-10

In veel artikelen en uitingen wordt gesproken over een multidimensionale werkelijkheid. Een transitie van 3D naar 4- of 5D of men spreekt van parallelle werelden. Deze manier van de werkelijkheid beschrijven is niets anders dan een (denk)patroon dat door de mens is gecreëerd. Er is namelijk maar één dimensie waar alles vandaan komt en dat is de bron, de essentie of de scheppende creatie, ook wel God genoemd. Alle dimensies of parallelle werelden staan in directe verbinding met deze bron. Deze bron kan niet anders dan eendimensionaal zijn, anders is het een vorm van dualiteit en is het multidimensionaal. Deze denkpatronen vind je ook terug bij religies.

De bron stuurt middels energie, informatie naar ons toe. De mens ontvangt deze via energetische overdracht en leeft hierdoor in de schaduwzijde van de bron. De foutieve vertaling en interpretatie door de mens van deze informatieoverdracht zorgt voor vele misvattingen.

We beschrijven onze werkelijkheid als multidimensionaal, terwijl we de kern (de bron) hiermee niet raken. De mens is een onderdeel van de scheppende creatie net als al het andere leven op onze microkosmos zoals bijvoorbeeld dieren, planten en mineralen. We vormen een eenheid met al het andere leven omdat we afkomstig zijn van dezelfde schepper. Het is van essentieel belang dat we ons dit gaan realiseren. Wanneer dit gebeurt, is er geen sprake van afgescheiden zijn.

Het natuurlijk bewustzijn van de mens is in de Westerse samenleving naar een dieptepunt gedaald omdat, naast afgescheiden te zijn van de scheppende creatie, men in beperkte mate bewust is van het natuurlijk fenomeen waarbinnen wij ons bevinden. Dit heeft de (onderlinge) menselijke en innerlijke problematiek doen toenemen.

De multidimensionale manier van denken en leven zorgt ook voor het in stand houden van illusies. Een voorbeeld hiervan is dat het leven, het proces van sterven en het leven na de dood op zichzelf staande fases zijn. Deze zijn echter onlosmakelijk met elkaar en met de scheppende kracht verbonden. Het is een illusie dat het geen geheel vormt. Verdiep je in de materie van de dood om te beseffen dat jouw leven een (holistische) betekenis heeft.

Tijdens het leven ontstaan er ook door de mens gecreëerde (mentale) illusies zoals bijvoorbeeld schaamte, begeerte, angst, haat en jaloezie. Dit zorgt ervoor dat we (ver) verwijderd blijven van de scheppende kracht. We leven in een, veelal door anderen geregisseerde, afgebakende werkelijkheid.

Deze theorie kun je ook toepassen op alle religies. Het zijn verschillende belevingswerelden en interpretaties van de essentie of scheppende creatie (1D). Verschillende informatiestromen leiden naar dezelfde bron. De mens heeft de focus echter te veel gelegd op de schaduwzijde waardoor er meer sprake is van afscheiding van de kern (van de boodschap).

Toch is er een kentering gaande omdat steeds meer mensen zich afvragen wat het leven betekent. Een kentering die nodig is om onze dualistische manier van denken en handelen te doorbreken. Ook bij religies is de dualistische manier van denken en handelen aan het veranderen. De macht instituten die het (zogenaamde) woord van God verkondigen, brokkelen verder af. Dit is nodig om bruggen tussen verschillende religieuze stromingen te kunnen slaan. Het gaat tenslotte om hetzelfde universele scheppingsverhaal.

Om in contact te komen met de scheppende kracht zal je afstand moeten nemen van je ego en de daarbij behorende illusies zoals in de vorige alinea(s) omschreven. Je dient hierbij meester te worden over je gedachtengoed en over je gevoelsleven om vervolgens veranderingen door te voeren in je leven.

In dit proces merk je dat jouw eigen innerlijke problematiek er niet toe doet omdat je er alleen maar een illusie mee in leven houdt. Door inzicht kun je er afstand van nemen en ligt de weg naar de scheppende creatie voor je open. De weg naar heelheid waar alles wat met het leven te maken heeft vandaan komt. De weg non-dualiteit oftewel 1D.

Over de auteur

Xander

Xander

Mijn naam is Xander van der Zijden en ik heb Lo Rig opgezet met het doel mensen te ondersteunen in hun proces en (spirituele) reis naar zelf-ontdekking. We leven in een fascinerende tijd op onze planeet waarbij er een enorm veranderingsproces bezig is. Steeds meer mensen worden bewuster van de betekenis van het leven. We komen steeds meer tot de ontdekking dat we veel meer zijn dan een machine die zich voortplant. Ons leven op onze relatief kleine aardbol zit vol uitdagingen binnen het grote universum.

We bevinden ons in een knotsgekke tijd waarin we via het internet met de hele wereld in verbinding staan. Er is een collectief ontwaken gaande, waarbij machten, wetten en geld een andere waarde krijgen. Het systeem dat deze zaken aanstuurt, is ook aan het veranderen.

Mijn doel is om mensen inzichten te geven en hen te begeleiden in het verkrijgen van antwoorden op hun eigen levensvragen. Door deze inzichten staan we meer in contact met onszelf en alles in en om ons heen. Het ego neemt af waardoor we vanuit de dienende sfeer keuzes maken en ons leven inrichten.

Mijn eigen leven is tot dusver een zeer boeiende reis geweest waarin ik ontzettend veel heb mogen leren. De laatste jaren heb ik heel veel tijd besteed aan het maken van innerlijke (trance) reizen. Dit heeft een explosie aan ontwikkelingen in mijn bewustzijn teweeg gebracht. Met als gevolg dat mijn gevoelsleven en uiteraard mijn praktische leven enorm is veranderd. Tevens ben ik veel beter in staat om in de tegenwoordige tijd (het NU) te leven en me geen zorgen te maken over mijn verleden of toekomst. Het leven komt zoals het komt en is één grote creatie van lessen en ontwikkelingen. Ik probeer zo min mogelijk in beperkingen te denken en heb als filosofie dat alles mogelijk is totdat het tegendeel is bewezen.

Ik ben niet verbonden aan een religie of godsdienst. Wel voel ik een sterke connectie met bepaalde oosterse vormen van religie die staan voor liefde, mededogen en respect. Hierin wordt onze eigen innerlijke waarheid gevormd door contact te zoeken met de God (ons bewustzijn) in ons. Respect hebben voor elkaar en van elkaars ervaring willen leren, is iets wat hard nodig is in onze samenleving.

Ik vind het een voorrecht om anderen te ondersteunen in het vinden van hun eigen waarheid en geniet iedere dag van de prachtige inzichten die het leven te bieden heeft.

Wellicht tot ziens,

Xander van der Zijden