Spiritualiteit

Zeggenschap over de Ziel

Zeggenschap over de Ziel

Zeggenschap over de Ziel.

De Ziel staat synoniem voor het natuurlijke bewustzijn van de mens.

Het overgrote deel van de mensheid heeft geen zeggenschap (meer) over zijn Ziel. De afstand tot het natuurlijke bewustzijn is dermate groot dat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen wat natuurlijk en wat tegennatuurlijk is. Dit zorgt ervoor dat het leven overheerst wordt door betekenisloze bezigheden.

Dit komt omdat we de ultieme creatie van de Geest, onze scheppende kracht dat verbonden is met al het (natuurlijke) leven, zijn kwijtgeraakt. De valse (plaag)Geest overheerst en zolang men dit niet inziet, is het onmogelijk om het (Goddelijke)plan zoals het is bedoeld uit te voeren. Hiervoor heb je namelijk zeggenschap over de Ziel nodig.

Het waarneembare lichaam, het fysieke, is de drager van de Ziel. Je lichaam is het sterfelijke instrument van het fysieke bestaan. Het is onmogelijk om zeggenschap over de Ziel te krijgen door je alleen te focussen op je waarneembare lichaam, hetgeen veel mensen doen.

De uiterlijke expressie dient in harmonie te zijn met de innerlijke essentie om het natuurlijke bewustzijn te herstellen en zeggenschap over de Ziel te krijgen en vast te houden. Het ego, oftewel de dualiteit, dient hierbij als inspirator.

De ultieme (natuurlijke) balans vind je door kennis tot je te nemen waardoor inzicht ontstaat. Opr(echt) inzicht kan pas ontstaan wanneer er geen oordeel op zit. In sommige gevallen is het een vorm van onwetendheid dat het probleem vormt. Echter in veel gevallen is het de illusie van kennis die overheerst en dat vormt een veel groter probleem. Je bent in deze situatie namelijk overtuigd van het feit dat de kennis die je hebt de werkelijkheid is, terwijl deze gebaseerd blijkt te zijn op illusie. Zo zal het een lastige opgave zijn om zeggenschap over je Ziel te krijgen.

Er is maar één mogelijkheid om zeggenschap over de Ziel (terug) te krijgen en dat is door afstand te doen van je ego, de valse plaaggeest. Dit is een proces van bewustwording, ook wel ‘Pad van verlichting’ genoemd, waarbij je ego stukje bij beetje afsterft. Zo komt je ware kern steeds meer binnen je bereik.

Met zeggenschap over de Ziel heb je toegang tot scheppende kracht(en).

Over de auteur

Xander

Xander

Mijn naam is Xander van der Zijden en ik heb Lo Rig opgezet met het doel mensen te ondersteunen in hun proces en (spirituele) reis naar zelf-ontdekking. We leven in een fascinerende tijd op onze planeet waarbij er een enorm veranderingsproces bezig is. Steeds meer mensen worden bewuster van de betekenis van het leven. We komen steeds meer tot de ontdekking dat we veel meer zijn dan een machine die zich voortplant. Ons leven op onze relatief kleine aardbol zit vol uitdagingen binnen het grote universum.

We bevinden ons in een knotsgekke tijd waarin we via het internet met de hele wereld in verbinding staan. Er is een collectief ontwaken gaande, waarbij machten, wetten en geld een andere waarde krijgen. Het systeem dat deze zaken aanstuurt, is ook aan het veranderen.

Mijn doel is om mensen inzichten te geven en hen te begeleiden in het verkrijgen van antwoorden op hun eigen levensvragen. Door deze inzichten staan we meer in contact met onszelf en alles in en om ons heen. Het ego neemt af waardoor we vanuit de dienende sfeer keuzes maken en ons leven inrichten.

Mijn eigen leven is tot dusver een zeer boeiende reis geweest waarin ik ontzettend veel heb mogen leren. De laatste jaren heb ik heel veel tijd besteed aan het maken van innerlijke (trance) reizen. Dit heeft een explosie aan ontwikkelingen in mijn bewustzijn teweeg gebracht. Met als gevolg dat mijn gevoelsleven en uiteraard mijn praktische leven enorm is veranderd. Tevens ben ik veel beter in staat om in de tegenwoordige tijd (het NU) te leven en me geen zorgen te maken over mijn verleden of toekomst. Het leven komt zoals het komt en is één grote creatie van lessen en ontwikkelingen. Ik probeer zo min mogelijk in beperkingen te denken en heb als filosofie dat alles mogelijk is totdat het tegendeel is bewezen.

Ik ben niet verbonden aan een religie of godsdienst. Wel voel ik een sterke connectie met bepaalde oosterse vormen van religie die staan voor liefde, mededogen en respect. Hierin wordt onze eigen innerlijke waarheid gevormd door contact te zoeken met de God (ons bewustzijn) in ons. Respect hebben voor elkaar en van elkaars ervaring willen leren, is iets wat hard nodig is in onze samenleving.

Ik vind het een voorrecht om anderen te ondersteunen in het vinden van hun eigen waarheid en geniet iedere dag van de prachtige inzichten die het leven te bieden heeft.

Wellicht tot ziens,

Xander van der Zijden