Ter inspiratie

Het IK dat niet bestaat

blog-ik

Het IK bestaat niet omdat het ontwikkelen van de mens geen individueel doel heeft, maar een veel groter, universeel doel.

Hiermee wil ik niet veronderstellen dat het IK, oftewel de dualiteit, niet bijdraagt aan de groei van het individuele bewustzijn. Via de dualiteit waarin je leeft heb je levens -en zielservaringen. Deze ervaringen zorgen ervoor dat je kunt groeien in je bewustzijn. Het is echter een misvatting dat er een (individueel) doel voor de mens is.

De groei van ons bewustzijn is een gevolg van het opdoen van ervaringen. Deze ervaringen hebben een harmonisch, universeel en energetisch doel. Alles om ons heen bestaat uit energie. Wij voeden met onze ervaringen het universum en zorgen ervoor dat er harmonie mogelijk is binnen dit geheel.

We leven in een fascinerende tijd omdat het einde van het dualistische denken en handelen reeds in gang is gezet. Dit komt omdat we door de veranderende positie van onze microkosmos (aarde) meer energie ontvangen die van invloed is op ons (collectieve) bewustzijn.

Met onze microkosmos draaien we rond in ons zonnestelsel en zijn we energetisch verbonden met alles om ons heen in het universum. Dit kun je zien als een prachtig gedirigeerd muziekstuk. De tonen of taal van dit muziekstuk kun je begrijpen door je te interesseren in astrologie, astronomie, numerologie en bijvoorbeeld het eerste (originele) hoofdstuk van Genesis, wat gaat over het scheppingsverhaal. Hierdoor leer je de dynamiek begrijpen die er tussen alles is. De kennis hiervan doorbreekt je duale manier van denken en maakt de groei van je bewustzijn mogelijk.

De informatie die via het universum onze kant op komt bestaat uit energie. Alle energie komt voort uit de bron en is als een geheel harmonisch met elkaar in verbinding. We brengen via onze vader (het universum = yang) kennis mee na onze moeder (aarde = yin) om alles met elkaar in balans te houden. Dit is een vorm van harmonie! De taal of codering die achter dit fenomeen zit komt op verschillende manieren na ons toe. Begrijp je deze taal dan begrijp de harmonie.

De kunst voor de mens is om vanuit de dualiteit te begrijpen dat veel van datgene wat je hebt geleerd is bedoeld om je in de dualiteit te houden. De dualiteit maakt je afhankelijk en zorgt ervoor dat je gevoelig bent voor angst en macht. Het is een lastige opgave om door alle illusies, die van buitenaf op je zijn geprojecteerd, de werkelijkheid te zien. Lukt je dit dan ben je in staat om het IK los te laten en daarmee ook alles wat aan het IK is gekoppeld.

Het IK dat niet bestaat.

Over de auteur

Xander

Xander

Mijn naam is Xander van der Zijden en ik heb Lo Rig opgezet met het doel mensen te ondersteunen in hun proces en (spirituele) reis naar zelf-ontdekking. We leven in een fascinerende tijd op onze planeet waarbij er een enorm veranderingsproces bezig is. Steeds meer mensen worden bewuster van de betekenis van het leven. We komen steeds meer tot de ontdekking dat we veel meer zijn dan een machine die zich voortplant. Ons leven op onze relatief kleine aardbol zit vol uitdagingen binnen het grote universum.

We bevinden ons in een knotsgekke tijd waarin we via het internet met de hele wereld in verbinding staan. Er is een collectief ontwaken gaande, waarbij machten, wetten en geld een andere waarde krijgen. Het systeem dat deze zaken aanstuurt, is ook aan het veranderen.

Mijn doel is om mensen inzichten te geven en hen te begeleiden in het verkrijgen van antwoorden op hun eigen levensvragen. Door deze inzichten staan we meer in contact met onszelf en alles in en om ons heen. Het ego neemt af waardoor we vanuit de dienende sfeer keuzes maken en ons leven inrichten.

Mijn eigen leven is tot dusver een zeer boeiende reis geweest waarin ik ontzettend veel heb mogen leren. De laatste jaren heb ik heel veel tijd besteed aan het maken van innerlijke (trance) reizen. Dit heeft een explosie aan ontwikkelingen in mijn bewustzijn teweeg gebracht. Met als gevolg dat mijn gevoelsleven en uiteraard mijn praktische leven enorm is veranderd. Tevens ben ik veel beter in staat om in de tegenwoordige tijd (het NU) te leven en me geen zorgen te maken over mijn verleden of toekomst. Het leven komt zoals het komt en is één grote creatie van lessen en ontwikkelingen. Ik probeer zo min mogelijk in beperkingen te denken en heb als filosofie dat alles mogelijk is totdat het tegendeel is bewezen.

Ik ben niet verbonden aan een religie of godsdienst. Wel voel ik een sterke connectie met bepaalde oosterse vormen van religie die staan voor liefde, mededogen en respect. Hierin wordt onze eigen innerlijke waarheid gevormd door contact te zoeken met de God (ons bewustzijn) in ons. Respect hebben voor elkaar en van elkaars ervaring willen leren, is iets wat hard nodig is in onze samenleving.

Ik vind het een voorrecht om anderen te ondersteunen in het vinden van hun eigen waarheid en geniet iedere dag van de prachtige inzichten die het leven te bieden heeft.

Wellicht tot ziens,

Xander van der Zijden