Ter inspiratie

Voorbij het ego is er wezenlijk contact

voorbij het ego

Voorbij het ego is er wezenlijk contact.

Wanneer je het spel dat het ego met je speelt begrijpt, is er geen behoefte aan erkenning.

Het ego heeft erkenning nodig omdat deze zich hecht, in welke mate dan ook, aan materie. Hij zoekt bevestiging in en van zijn omgeving. Dit kan plaatsvinden door de aanschaf van producten alsook de zoektocht naar erkenning die prestatiegericht is, bijvoorbeeld binnen (top)sport, werk, (liefdes)relatie of in andere (soortgelijke) situaties.

Je dient te beschikken over een kritisch zelf analyserend vermogen om je ego stap voor stap te begrijpen alvorens deze te regisseren en naar de achtergrond te laten verdwijnen.

Zodra men het spel van het ego begrijpt en regisseert, ontstaat er een bijzondere situatie. Je bent namelijk opgevoed en gevormd om het ego op volle toeren te laten draaien. Dit is niet per definitie negatief en geldt als een gegeven in de Westerse wereld. Je bent opgevoed en gevormd om onderdeel uit te maken van een financieel economisch systeem. In dit systeem heb je te maken met een afrekencultuur dat gericht is op het leveren van een prestatie (en het zoeken naar erkenning).

Zonder het ego is het huidige Westerse financieel economische systeem machteloos omdat het levend wordt gehouden met op bezit gerichte kennis. Het is een systeem voor het ego dat weinig tot niets bijdraagt aan saamhorigheid tussen mensen onderling en de balans tussen mens, dier en natuur. Het tegenovergestelde is juist van toepassing. We raken verder afgescheiden.

Ieder mens heeft van nature behoefte aan wezenlijk contact. Dit contact gaat voorbij het ego. De rode draad in wezenlijk contact is dat er geen oordelen in de manier van communiceren is. Hierdoor is de weg open om op niet oordelende manier vrij met elkaar te communiceren. Je hoeft het uiteraard niet altijd met elkaar eens te zijn. Informatie van elkaar ontvangen zonder oordelen is noodzakelijk.

De eerste stap om je ego af te bouwen is om op je eigen (spreek)taal te letten. In hoeverre is deze oordelend over jezelf en over anderen?

Wanneer je in staat bent om zonder oordelen te communiceren, merk je al snel dat je gesprekken met anderen veranderen. Er ontstaat wezenlijk contact waardoor het steeds lastiger voor je is om een inhoudsloos kletspraatje te hebben.

Via wezenlijk contact volgt er automatisch meer behoefte aan oprechte kennis en feitelijke informatie. Het leert je jouw waarheid te vormen door verschillende informatiestromen tegen elkaar af te wegen. Dit heeft tot gevolg dat er flink wat overtuigingen wegvallen.

De weg naar wezenlijk contact is de weg voorbij het ego.

Over de auteur

Xander

Xander

Mijn naam is Xander van der Zijden en ik heb Lo Rig opgezet met het doel mensen te ondersteunen in hun proces en (spirituele) reis naar zelf-ontdekking. We leven in een fascinerende tijd op onze planeet waarbij er een enorm veranderingsproces bezig is. Steeds meer mensen worden bewuster van de betekenis van het leven. We komen steeds meer tot de ontdekking dat we veel meer zijn dan een machine die zich voortplant. Ons leven op onze relatief kleine aardbol zit vol uitdagingen binnen het grote universum.

We bevinden ons in een knotsgekke tijd waarin we via het internet met de hele wereld in verbinding staan. Er is een collectief ontwaken gaande, waarbij machten, wetten en geld een andere waarde krijgen. Het systeem dat deze zaken aanstuurt, is ook aan het veranderen.

Mijn doel is om mensen inzichten te geven en hen te begeleiden in het verkrijgen van antwoorden op hun eigen levensvragen. Door deze inzichten staan we meer in contact met onszelf en alles in en om ons heen. Het ego neemt af waardoor we vanuit de dienende sfeer keuzes maken en ons leven inrichten.

Mijn eigen leven is tot dusver een zeer boeiende reis geweest waarin ik ontzettend veel heb mogen leren. De laatste jaren heb ik heel veel tijd besteed aan het maken van innerlijke (trance) reizen. Dit heeft een explosie aan ontwikkelingen in mijn bewustzijn teweeg gebracht. Met als gevolg dat mijn gevoelsleven en uiteraard mijn praktische leven enorm is veranderd. Tevens ben ik veel beter in staat om in de tegenwoordige tijd (het NU) te leven en me geen zorgen te maken over mijn verleden of toekomst. Het leven komt zoals het komt en is één grote creatie van lessen en ontwikkelingen. Ik probeer zo min mogelijk in beperkingen te denken en heb als filosofie dat alles mogelijk is totdat het tegendeel is bewezen.

Ik ben niet verbonden aan een religie of godsdienst. Wel voel ik een sterke connectie met bepaalde oosterse vormen van religie die staan voor liefde, mededogen en respect. Hierin wordt onze eigen innerlijke waarheid gevormd door contact te zoeken met de God (ons bewustzijn) in ons. Respect hebben voor elkaar en van elkaars ervaring willen leren, is iets wat hard nodig is in onze samenleving.

Ik vind het een voorrecht om anderen te ondersteunen in het vinden van hun eigen waarheid en geniet iedere dag van de prachtige inzichten die het leven te bieden heeft.

Wellicht tot ziens,

Xander van der Zijden