Video

Fictie of werkelijkheid?

Het verschil tussen fictie en werkelijkheid is iets wat mij fascineert en bezighoudt. Wanneer is iets fictie en wanneer nemen we iets aan als werkelijkheid? Op het internet word je overspoeld door allerlei (nieuws)berichten over complottheorieën, systemen en vormen van macht die aan de kaak worden gesteld en industrieën die worden aangesproken op hun zogenaamde wetten en uitvoering hiervan. Laat ik voorop stellen dat het soms interessant is om deze berichten te lezen en dat het naar mijn idee goed is dat dit nieuws ook wordt gepubliceerd. Datgene wat we in het journaal en in kranten voorgespiegeld krijgen, is meestal niet erg positief en naar mijn idee slechts een fractie van de werkelijkheid.

Wanneer we veel van dit soort berichten lezen, worden we er naar mijn mening niet veel vrolijker van dan wanneer we naar het journaal kijken. Door ons waarnemen worden we geprogrammeerd en ontstaat er een bepaald beeld. Denk maar aan een reclame die een product of dienst aanprijst;  daarbij gebeurt hetzelfde. In reclames wordt veelvuldig met fictie ingespeeld op de zogenaamde werkelijkheid. Bij (nieuws)berichten gebeurt dit ook zolang je het maar regelmatig herhaalt.

De kunst is om jouw werkelijkheid altijd af te wegen in je denken (ratio) en je gevoel. Voor iedereen werkt dit weer anders in de praktijk. Sommigen zijn overtuigd dat hun eigen logica dermate goed onderbouwd is met feiten en dat de werkelijkheid hiermee is bepaald. Anderen vertrouwen volledig op hun gevoel en als het gevoel klopt, dan is dit hun werkelijkheid. Voor mij persoonlijk werkt een gezonde balans tussen mijn ratio (=logica) en gevoel het beste. De ene keer is dit meer gevoel en de andere keer meer ratio. Zolang je beiden maar afweegt.

Wanneer we de logica niet regelmatig uit zouden dagen met fictie, stagneert onze groei in ons bewustzijn. Denk maar aan de wetenschap die steeds meer in staat is om met “bewijzen” te komen over bepaalde zaken die we voorheen als fictie zouden betitelen.

Gelukkig groeit ons referentiekader en daarmee ook ons bewustzijn en werkelijkheid. Om onze werkelijkheid of bewustzijn te laten groeien, heb je dus eigenlijk fictie nodig want hiermee verleggen we onze grenzen, ons menselijk potentieel en bewustzijn.

Het is aan te bevelen om je niet teveel te laten (mis)leiden door de vele nieuwsberichten op welk platform dan ook. Ontdek je eigen werkelijkheid en lees of kijk naar berichten die je inspireren en bijdragen aan jouw manier van leven. We hoeven echt niet onze ogen te sluiten voor wat er allemaal gebeurt om ons heen. Echter jij bepaalt in hoeverre dit bijdraagt aan jouw werkelijkheid en de manier waarop je uiting geeft aan jouw leven.

Over de auteur

Xander

Xander

Mijn naam is Xander van der Zijden en ik heb Lo Rig opgezet met het doel mensen te ondersteunen in hun proces en (spirituele) reis naar zelf-ontdekking. We leven in een fascinerende tijd op onze planeet waarbij er een enorm veranderingsproces bezig is. Steeds meer mensen worden bewuster van de betekenis van het leven. We komen steeds meer tot de ontdekking dat we veel meer zijn dan een machine die zich voortplant. Ons leven op onze relatief kleine aardbol zit vol uitdagingen binnen het grote universum.

We bevinden ons in een knotsgekke tijd waarin we via het internet met de hele wereld in verbinding staan. Er is een collectief ontwaken gaande, waarbij machten, wetten en geld een andere waarde krijgen. Het systeem dat deze zaken aanstuurt, is ook aan het veranderen.

Mijn doel is om mensen inzichten te geven en hen te begeleiden in het verkrijgen van antwoorden op hun eigen levensvragen. Door deze inzichten staan we meer in contact met onszelf en alles in en om ons heen. Het ego neemt af waardoor we vanuit de dienende sfeer keuzes maken en ons leven inrichten.

Mijn eigen leven is tot dusver een zeer boeiende reis geweest waarin ik ontzettend veel heb mogen leren. De laatste jaren heb ik heel veel tijd besteed aan het maken van innerlijke (trance) reizen. Dit heeft een explosie aan ontwikkelingen in mijn bewustzijn teweeg gebracht. Met als gevolg dat mijn gevoelsleven en uiteraard mijn praktische leven enorm is veranderd. Tevens ben ik veel beter in staat om in de tegenwoordige tijd (het NU) te leven en me geen zorgen te maken over mijn verleden of toekomst. Het leven komt zoals het komt en is één grote creatie van lessen en ontwikkelingen. Ik probeer zo min mogelijk in beperkingen te denken en heb als filosofie dat alles mogelijk is totdat het tegendeel is bewezen.

Ik ben niet verbonden aan een religie of godsdienst. Wel voel ik een sterke connectie met bepaalde oosterse vormen van religie die staan voor liefde, mededogen en respect. Hierin wordt onze eigen innerlijke waarheid gevormd door contact te zoeken met de God (ons bewustzijn) in ons. Respect hebben voor elkaar en van elkaars ervaring willen leren, is iets wat hard nodig is in onze samenleving.

Ik vind het een voorrecht om anderen te ondersteunen in het vinden van hun eigen waarheid en geniet iedere dag van de prachtige inzichten die het leven te bieden heeft.

Wellicht tot ziens,

Xander van der Zijden